Github

  • Published on
    Image
    Önceki yazımızda git'de branch konusunu işlemiştik. Branch Merge konusunun iyi anlaşılması için branch yapısına hakim olunması gerekiyor.Adından da anlaşılacağı üzere branch merge işlemi, farklı dallardaki değişiklikleri birleştirmek veya entegre etmek için kullanılır. Genellikte proje geliştirirken yeni özellikler eklemek için öncelikle yeni branch üzerinde çalışmalarımızı yürütür ardından istediğimiz sonucu alırsak root branch(main, master vs.) ile birleştiririz. Fast-Forward-Merge ve Three-Way Merge Git'in en kolay iki birleştirme yaklaşımlarıdır.
  • Published on
    Image
    Git'de branch(dal) kavramı, projedeki farklı çalışma hatlarının oluşturulması ve yönetilmesine olanak sağlar.Her branch, projenin farklı bir çalışma hattını veya çalışma sürecini temsil eder.Genelde, farklı kişilerin aynı repo üzerinde çalıştığı durumlarda her geliştirici, ayrı bir branch oluşturarak çalışmasını ana branch ile birleştirmeyi hedefler. Bu, geliştiricilerin birbirlerinin commitlerini bozmasını büyük ölçüde engeller ve/veya risksiz olarak deneysel çalışmalar yapabilmelerini sağlar.