Published on

Visual Studio En Fazla Kullanılan Kısayol Tusları(Hotkeys) Nelerdir ?

Authors
  • avatar
    Name
    Alperen Önal
    Twitter
KomutKısayolKomut ID
Başlat (Start)F5Debug.Start
Hata ayıklamayı durdur (Stop debugging)Shift+F5Debug.StopDebugging
Kesme noktasını değiştir (Toggle breakpoint)F9Debug.ToggleBreakpoint

KomutKısayolKomut IDAçıklama
Kopyala (Copy)Ctrl+C veya Ctrl+InsertEdit.CopySeçili öğeyi kopyalar
Kes (Cut)Ctrl+X veya Shift+DeleteEdit.CutSeçili öğeyi keser
Yapıştır (Paste)Ctrl+V veya Shift+InsertEdit.PastePanodaki içeriği yapıştırır
Geri al (Undo)Ctrl+Z veya Alt+BackspaceEdit.UndoSon yapılan işlemi geri alır
Yeniden yap (Redo)Ctrl+Y veya Shift+Alt+Backspace veya Ctrl+Shift+ZEdit.RedoSon yapılan işlemi tekrarlar
Bul (Find)Ctrl+FEdit.FindMetin içinde arama yapar
Tümünü seç (Select all)Ctrl+AEdit.SelectAllTüm öğeleri seçer
Tanıma git (Go to definition)F12Edit.GoToDefinitionTanıma gider
Yorum satırı yap (Comment selection)Ctrl+K, Ctrl+CEdit.CommentSelectionSeçili kısmı yorum satırı yapar
Değiştir (Replace)Ctrl+HEdit.ReplaceMetni değiştirir
Sonrakini bul (Find next)F3Edit.FindNextSonraki bulma sonucuna gider
Tüm referansları bul (Find all references)Shift+F12Edit.FindAllReferencesTüm referansları bulur
İleri git (Go to)Ctrl+GEdit.GoToBelirtilen satıra gider
Dosya aç (Open file)Ctrl+Shift+GEdit.OpenFileDosya açar
Parametre bilgisi (Parameter info)Ctrl+Shift+SpacebarEdit.ParameterInfoParametre bilgisi verir

KomutKısayolKomut IDAçıklama
Kopyala (Copy)Ctrl+C veya Ctrl+InsEdit.CopySeçili öğeyi kopyalar
Kes (Cut)Ctrl+X veya Shift+DeleteEdit.CutSeçili öğeyi keser
Pano halkasını döndür (Cycle clipboard ring)Ctrl+Shift+V veya Ctrl+Shift+InsEdit.CycleClipboardRingPano halkasını döndürür
Sil (Delete)DeleteEdit.DeleteSeçili öğeyi siler
Çoğalt (Duplicate)Ctrl+DEdit.DuplicateSeçili öğeyi çoğaltır
Bul (Find)Ctrl+FEdit.FindMetin içinde arama yapar
Tüm referansları bul (Find all references)Shift+F12Edit.FindAllReferencesTüm referansları bulur
Dosyalarda ara (Find in files)Ctrl+Shift+FEdit.FindinFilesDosyalarda arama yapar
Sonrakini bul (Find next)F3Edit.FindNextSonraki bulma sonucuna gider
Seçili sonrakini bul (Find next selected)Ctrl+F3Edit.FindNextSelectedSeçili sonrakini bulur
Öncekini bul (Find previous)Shift+F3Edit.FindPreviousÖnceki bulma sonucuna gider
Seçili öncekini bul (Find previous selected)Ctrl+Shift+F3Edit.FindPreviousSelectedSeçili önceki bulur
Metot oluştur (Generate method)Ctrl+K, Ctrl+MEdit.GenerateMethodYeni bir metot oluşturur
Git (Go to)Ctrl+GEdit.GoToBelirtilen satıra gider

Kaynakça :

  • learn.microsoft.com/en-us/visualstudio/ide/default-keyboard-shortcuts-in-visual-studio?view=vs-2022