Published on

C# İsimlendirme Kuralları Nelerdir?

Authors
  • avatar
    Name
    Alperen Önal
    Twitter

PascalCase ve camelCase: PascalCase: Sınıf adları gibi tür adları (class, struct, enum), metot adları ve özellik adları gibi tüm isimlerin ilk harfi büyük olmalıdır (MyClass, CalculateArea()). camelCase: Değişkenler ve metot parametreleri gibi yerel değişkenlerin adları küçük harfle başlar ve her yeni kelimenin baş harfi büyük olur (myVariable, calculateArea()).

Prefix ve Suffix Kullanımı: Prefix: Bazı durumlarda önekler kullanılabilir, örneğin m_ ile başlayan değişken isimleri private alanları belirtmek için (private int m_myField). Suffix: Bazı durumlarda son ekler kullanılabilir, örneğin eventler için EventHandler gibi (Button_Click, TextChanged).

Açık ve Anlamlı İsimlendirme: Değişkenlerin, metotların ve diğer bileşenlerin isimleri anlamlı olmalıdır. Bir değişkenin veya metotun neyi temsil ettiği açık bir şekilde anlaşılabilir olmalıdır (customerName, CalculateArea()).

Mantıklı Kısaltmalar Kullanma: Bazı durumlarda kısaltmalar kullanılabilir ancak bunlar yaygın olarak bilinmelidir ve kodun okunabilirliğini azaltmamalıdır (btn yerine button, lbl yerine label).

Tutarlılık ve Standartlar: Proje veya organizasyon içinde belirlenen isimlendirme standartlarına uygun olmalıdır. Tutarlı isimlendirme, kodun anlaşılabilirliğini artırır ve geliştiriciler arasında ortak bir dil oluşturur.

İsimlendirme Kuralları

Yaygın Kısaltmalar :

AbbreviationsStandard Control
btnButton
cbCheckBox
cblCheckBoxList
ddlDropDownList
fuFileUpload
hdnHiddenField
hlkHyperlink
imgImage
lblLabel
lbtnLinkButton
mvMultiView
pnlPanel
txtTextBox
dtgDataGrid
imbImageButton
lstListBox
dtlDataList
repRepeater
rdoRadioButton
rdlRadioButtonList
phdPlaceholder
tblTable
gvGridView
dtvDetailView
fvFormView

Kaynakça :

  • c-sharpcorner.com/UploadFile/8a67c0/C-Sharp-coding-standards-and-naming-conventions/
  • github.com/ktaranov/naming-convention