Published on

PHP'de Veritabani Kontrolü ile Email Hesabı Varsa Hata Döndüren, Yoksa o Hesabı Veritabanina Ekleyen Kodun Yazımı

Authors
 • avatar
  Name
  Alperen Önal
  Twitter

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
<form action="" method="POST">
  Eposta: <input type="email" name="email" required> <br>
  Sifre: <input type="password" name="password" required> <br>
  <input type="submit">
</form>
</body>
</html>

<?php
function VeriTaban(){
  $connection = new mysqli("localhost", "root", "", "x"); // veritabanı bağlantımı sağlıyorum. (kendi bilgilerime göre)

  if ($connection->connect_errno) { // baglanti gerçekleşmez ise bu field 0 döndürür ve içeri girilmez.
    echo "baglanti hatasi alindi: " . $connection->connect_error;
    exit();
  } else {
    echo "baglanti başariyla gerçekleşti.<br>";
  }

  $ctr = 0;

  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    $mail = $_POST['email'];
    $sifre = $_POST['password'];

    if (!empty($mail) && !empty($sifre)) { // hata almamak için inputların içlerinin dolu olması koşulunu ekliyorum.
      $sqlSorgusu = "SELECT * FROM users WHERE Eposta='$mail'";
      $query = $connection->query($sqlSorgusu);

      while ($row = $query->fetch_array()) {
        if ($row['Eposta'] == $mail) { // eğer input'dan gelen eposta degerimiz zaten veritabanında tanımlanmış ise.
          echo "HATA: BU EMAİL HESABI ZATEN KULLANIMDA !";
          $ctr++;
        }
      }

      if ($ctr == 0) {
        $ekle = "INSERT INTO users (Eposta, Sifre) VALUES ('$mail', '$sifre')"; // insert sorgumuz.

        if ($connection->query($ekle) === TRUE) { // baglanti başarılı ise gir.
          echo "Veritabanina Kayit Eklendi";
        } else {
          echo "Hata: " . $ekle . "<br>" . $connection->error;
        }
      }
    }
  }

  $connection->close();
}

VeriTaban(); // Burada istersek fonksiyonumuza parametre olarak veritabanının adresini falan gönderebiliriz. Ama ben parametresiz yaptım.
?>