Published on

C# Delegate Nedir ? Nasıl Kullanılır ?

Authors
 • avatar
  Name
  Alperen Önal
  Twitter
delegate c#

Delegate c’deki fonksiyon ‘pointer’larının c#‘taki karşılığıdır denilebilir.

Delegate‘ler metotların bellekteki adreslerini tutan yapılardır.Tanımladığımız 1 delegate ile 1’den fazla metot’un adresini tutabiliriz.

Eğer 1 delegate‘de birden fazla metot’un adresini tutmak istiyorsak , delegate‘yi tanımlarken şablonu buna göre oluşturmalıyız , yani dönüş tipi ve parametreleri aynı olan metotları bir delegate içinde tutabiliriz.

Şu şekilde tanımlanır :

public delegate void MyDelegate(); //dönüş tipi void olan ve parametre almayan metotları tutabilir.

Şimdi tanımladığım delegate tipinde bir değişken oluşturup bu değişkenin “funct_1” isimli bir metot’u referans etmesini sağlıyorum.Ve artık bu değişkenimi funct_1 metot’u gibi çalıştırabiliyorum.

class Program
{

  public delegate void MyDelegate(); //dönüş tipi void olan ve parametre almayan metotları tutabilir.
  public static void Main()
  {
    MyDelegate my;
    my = Test.funct_1; //my değişkeni artık funct_1'i referans ediyor.
    my(); //burası çalışacak ve "ben funct_1" çıktısını verecektir.
  }
}
class Test{
  static public void funct_1()
  {
    Console.WriteLine("ben funct_1");


  }

}

Üstte dediğim gibi birden fazla metot yapısını referans etmesini istiyorsam ‘+=’ ı kullanabiliriz**.**

class Program
{

  public delegate void MyDelegate(); //dönüş tipi void olan ve parametre almayan metotları tutabilir.
  public static void Main()
  {
    MyDelegate my;
    my = Test.funct_1;
    my += Test.funct_2; //artık bunu da referans et dedim.
    //my-=Test.funct_1 yazarsam , bunu artık referans etme demiş olurum.
    my(); //çıktısı "ben funct_1" ve "ben funct_2 olacaktır"
  }
}
class Test{
  static public void funct_1()
  {
    Console.WriteLine("ben funct_1");


  }
  static public void funct_2() //aynı şablona sahip 2.bir metot tanımladım.
  {
    Console.WriteLine("ben funct_2");


  }

}

Parametreli delegate tanımlamak istiyorsak , tanımlanırken referans edeceği metotların şablonunu belirterek tanımlıyoruz.

  public delegate int MyDelegate(int x,int y); //dönüş tipi int olan ve 2 adet int parametresi olan metotları referans edebilen delegate.

public delegate int MyDelegate(int x,int y); //dönüş tipi int olan ve 2 adet int parametresi olan metotları referans edebilen delegate.

Aşağıdaki örnekte çıktı 1 olacaktır.Bunun nedeni “my+=Test.funct_2” yaptığımız tanımlama ile funct_2‘yi delegatenin 2. kısmına geçiriyoruz böylelikle önce funct_1 sonra funct_2 metotları çalışıyor fakat en son funct_2‘nin degeri döndürüldüğü için onun değeri ekranda çıktı olarak yazılıyor.

class Program
{

  public delegate int MyDelegate(int x,int y); //dönüş tipi int olan ve 2 adet int parametresi olan metotları referans edebilen delegate.
  public static void Main()
  {
    MyDelegate my;
    my = Test.funct_1;
    my+=Test.funct_2;

    Console.WriteLine(my(5,4)); // çıktısı "1" olacaktır.

  }
}
class Test{
  static public int funct_1(int a,int b)
  {
    return a + b;


  }
  static public int funct_2(int c,int d)
  {
    return c - d;


  }

}

Üstteki örnekte eğer ben sadece funct_1‘in veya sadece funct_2‘nin çalışmasını istiyorsam ya da az önceki gibi değerlerden sadece bir tanesini görmek yerine 2’sinin de değerleri görmek istiyorsam,System kütüphanesi içerisindeki “Delegate[]” ile bir bir array oluşturarak istediğimi çalıştırabilirim.

class Program
{

  public delegate int MyDelegate(int x,int y); //dönüş tipi int olan ve 2 adet int parametresi olan metotları referans edebilen delegate.
  public static void Main()
  {
    MyDelegate my;
    my = Test.funct_1;
    my+=Test.funct_2;
    Delegate[] arrayDelegate= my.GetInvocationList(); //Delegate array'i tanımlıyoruz ve my'in içindeki referansları array'in içine yolluyoruz.
    Console.WriteLine(arrayDelegate[0].DynamicInvoke(4,2)); //çıktısı "6"dır.

  }
}
class Test{
  static public int funct_1(int a,int b)
  {
    return a + b;


  }
  static public int funct_2(int c,int d)
  {
    return c - d;


  }

}

Üstteki örnekte arrayDelegate[0] ile ilk referansı seçiyoruz ardından DynamicInvoke() ile mevcut ilgili ‘delegate‘i parametreleri girerek dinamik olarak çağırıyoruz.

Delegate konusu bu kadardı zaman ayırdığınız için teşekkürler.