Published on

Linux Dosya ve Dizin Komutarı

Authors
  • avatar
    Name
    Alperen Önal
    Twitter

Linux Dosya Ve Dizin Komutları

linux
mkdir dizin_adiDizin oluşturur.
mkdir dizin_adi1 dizin_adi2Birden fazla dizin oluşturur.
mkdir -p dizin1/dizin2/dizin3“-p” parametresi kullanarak alt alta dizin oluşturur.
touch dosya_adiDosya oluşturur.
cat dosya_adiDosya içeriğini okur.
echo metinKonsol’a argüman olarak verdiğimiz metni yazar.
more dosya_adiMetin dosyalarını sayfalar halinde gösterir.
grep “metin” dosya_adiBir metin dosyası içerisinde bir metni arar ve eşleşenleri gösterir.
cp kaynak_yeri hedef_yeriSeçilen dizini veya dosyayı hedefe kopyalar. Eğer dizin kopyalanacaksa “-r” parametresinin kullanımı zorunludur. “-i” parametresi ile üzerine yazılma durumlarında onay istenerek tedbir alınır.
mv kaynak_yeri hedef_yeriSeçilen dizini veya dosyayı hedefe taşır. cp’deki paramatreler aynen burada da geçerlidir.
rm dosya_adiSeçilen dosyayı veya dizini siler.Eğer dizin silinecekse “-rf” veya “-r”parametresi ile kullanılması zorunludur. “-ri” parametresi ile silmek için onay istenir.