Published on

İnternet Bağlantı Teknolojileri Nelerdir ?

Authors
 • avatar
  Name
  Alperen Önal
  Twitter

İnternet Bağlantı Teknolojileri Nelerdir ?

Konuyu daha iyi anlayabilmek için şu terimlere göz atmakta fayda var :

 • Network(Ağ) : En az 2 cihazın birbirleri arasında kurdukları bilgisayar iletişim altyapısıdır.

 • İnternet : Inter-Network’ün kısaltmasıdır. Birden fazla ağın birbirleri arasındaki bilgisayar iletişim altyapısıdır.

 • Analog Sinyal : Amplitude – Time spektrumunda belirli bir zaman aralığında sonsuz değer alan sinyallerdir. Örneğin : Ses dalgaları, Sensörler, Radyo dalgaları…

 • Dijital Sinyal : Amplitude – Time spektrumunda belirli bir zaman aralığında yalnızca 1 değer alan sinyallerdir. Örneğin : Bilgisayar sinyalleri, dijital saatler…

 • Modem : Modülatör ve demodülatör kelimelerinden türetilmiştir. Modülasyon ve demodülasyon işlemlerini gerçekleştiren bir donanımdır. Kullanılan iletişim türüne göre sinyaller arasındaki dönüşümleri gerçekleştirir. Örneğin : Analog to digital.

Bu yazımda en yaygın internet bağlantı teknolojilerini inceleyeceğiz. Tabii ki yazdıklarımın dışında da bağlantı teknolojileri mevcut.

İnternet Bağlantı Teknolojileri :

 • Dial Up Teknolojisi
 • xDSL Teknolojisi
  • ADSL
  • SDSL
  • VDSL
 • Cable Teknolojisi
 • Fiber Teknolojisi

Dial-Up

Dial-Up teknolojisi, çok eski bir teknolojidir. Günümüzde köy, kasaba gibi altyapının gelişmediği bazı yerlerde kullanılmaya devam edilmektedir. Bilgisayardan hedefe giden internet paketleri modemden geçerek digital to analog dönüşümü yapıltıktan sonra internet paketleri, analog sinyaller üzerinden telefon hattı ile iletimleri sağlanmaktadır.En büyük handikapı, İnternet’e bağlanmak istediğinizde evinizdeki sabit telefonunuz ile kimsenin konuşmaması gerekir.

İnternet’e bağlanmak istendiği zaman :

-Bilgisayar modem aracılığı ile telefon hattına bağlanır.

-ISP’nizin telefon numarası bağlantı programına girilir ve ISP’nizin size vermiş olduğu kullanıcı bilgileri ilgili yerlere girilir.

-Bilgisayar, girilen telefon numarasını arar ve ISP’nizle bağlantı kurarak kullanıcı bilgilerini doğrular.(O nostajik güzelim ses bu adımda çıkmaktadır. Handshaking protokölü esnasında modülasyon-demodülasyon işlemleri bu sesleri çıkartmaktadır.)

-İnternet ile işiniz bittiğinde bağlantıyı sonlandırırsınız.(Aksi taktirde faturanız şişmiş şekilde gelecektir 🙂 )

xDSL(Digital Subscriber Line)

xDSL, telefon hatlarını kullanarak iletişimi sağlamaktadır. Dial-up’ın aksine aynı anda hem sabit hattınız ile konuşma yapıp hem de internete bağlı kalabilirsiniz. Abonenin telefon hattı kısmı direkt olarak modeme veya telefona baglanmaz onun yerine splitter’e bağlanır. Splitter, bilgisayardan ve telefondan gelen sinyalleri farklı kanallara böler ardından telefon hattına aktararak internetin ve telefonun eş zamanlı olarak çalışabilmesine olanak sağlar.Bilgisayardan xDSL Modem’e gelen dijital sinyaller modemde analog sinyallere dönüştürlerek splitter üzerinden telefon hattına aktarılmaktadır. Telekomünikasyon santralinden uzak mesafedeki abonelerin hızları mesafe arttıkça azalmaktadır.

ADSL, SDSL, VDSL gibi çeşitleri bulunmaktadır.

 • ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line) : En yaygın xDSL teknolojilerindendir. İşletmeler ve evler arasında geniş bant internet erişimine olanak tanır. Adından da anlaşılabileceği gibi asenkrondur. Yani download ve upload hızları asenkron olarak çalışır. Genelde download hızı yüksek olurken upload hızı düşük olmaktadır. Genel olarak internet kullanıcıların “download” talepleri daha fazladır bu yüzden download hızı yüksek olurken upload hızı düşük olmaktadır.

 • SDSL(Symmetric Digital Subscriber Line) : Adından da anlaşılabileceği gibi simetriktir. Download ve upload hızları simetriktir yani aynıdır. Bu özelliği nedeniyle çoğunlukla işletmeler ve kurumsal kullanıcılar tarafından kullanılır.

 • VDSL(Very High Bitrate Digital Subscriber Line) : Hız konusunda ADSL’den kabaca 3 kat daha hızlıdır. Telekomünikasyon santraline yakın noktalarda çok yüksek hızlarda veri iletimi sağlar. Yüksek hızlı internet erişimi gerektiren kullanıcılar ve kurumlar tarafından tercih edilir.

Cable

Telefon hattı altyapısını kullanmaz. Kablolu TV altyapısını kullanarak çalışır. ISP tarafından sağlanan bant genişliği komşular ile paylaşılır.Yani komşularınız interneti sömürüyorsa sizin de hızınız yavaşlar. Bağlantıda koaksiyel kablo kullanılır. xDSL’e göre yüksek hızlarda internet erişimi sağlar. Fiyatı xDSL’e göre tuzlu olabilir.

Fiber

1.000Mbps upload-download hızına sahiptir. İnternetin omurgasıdır. İnce cam veya plastik liflerden yapılmış iletim kablolarını kullanır(optik kablo). İletim ışıklar aracılığıyla sağlandığı için iletim hızı, ışık hızıdır. Çok uzun mesafelere düşük kayıp ve gecikme süreleri ile iletişimi sağlayabilir. Merkez dağıtımından binalara optik kablo ile bağlantı sağlanır. Dairelere ise bakır kablo(Cat 6) ile bağlantısı yapılır. Dünyanın dört bir yanında kıtalar arası iletişim sağlamak için kullanılan fiber optik kabloları, okyanusların altından geçerek kıtalar arasında bağlantı sağlar. Yüksek bant genişliği, düşük gecikme süresi, elektromanyetik girişime karşı direnç kabiliyeti sayesinde iletişim altyapısının omurgasını oluşturmaktadır.

Umarım faydalı olmuştur 🙂

KAYNAKÇA :

Kurose, James F., & Ross, Keith W. (2017). “Computer Networking: A Top-Down Approach” (7th ed.). Boston: Pearson Education.

https://www.whichvoip.com/articles/what-is-cable-internet.htm

https://iotbytes.wordpress.com/dial-up-modems-and-iot