Published on

Linux Arşivleme ve Sıkıştırma Komutları

Authors
  • avatar
    Name
    Alperen Önal
    Twitter

Linux Arşivleme Ve Sıkıştırma Komutları

linux

Arşivleme komutları

tar cf dizin_ismi.tar dosya_1 dosya_2Hedef dosyaları veya dizinleri sıkıştırmadan arşivler. c=create,f=file
tar xvf dizin_ismi.tarHedef arşiv içindekileri çıkarır. x=extract ,v=verbose,f=file

Sıkıştırma Komutları

gzip dizin_adi.gz dosya_1 dosya_2Hedef dosyayı veya dizinleri sıkıştırır.
gunzip dizin_adi.gzGzip arşivini çıkarır.
zip dizin_adi.zip dosya_1 dosya_2Zip kullanarak sıkıştırır.
unzip dizin_adi.zipZip arşivini çıkarır.